Sneachta

Thit sneachta bog bán
Anuas ón spéir,
Nuair a bhí mé i mo luí
Ar mo leaba aréir.


Tá an sneachta bog bán
Anois i ngach áit,
Ar gach teach agus crann,
Gach sráid agus páirc.


Beidh spórt agus scléip
Agam féin is ag Seán
Ag súgradh inniu
Sa sneachta bog bán.